Her vil der løbende komme uddrag af de aktuelle emner fra bestyrelsesmøderne.