Løbende nyheder fra bestyrelsen
26. november 2019Vi snart går i gang med udbedring af indkørslen til Hindbærhaven. Der vil være en periode, hvor der bliver lagt et midlertidigt betonlag. Vi håber, at arbejdet udføres hurtigt og til mindst mulig gene for beboerne på Hindbærhaven. Bestyrelsen.
25. maj 2019Referat fra generalforsamlingen den 30. april 2019. Læs her.
5. april 2019 Der bliver indkaldt til generalforsamling for Grundejerforeningen den 30. april 2019, kl 19.30 i Hældagerhallen mødelokalet i cafeen. Læs indkaldelse her og Årsrapport fra Martinsen.
25. maj 2018Referat fra generalforsamlingen den 30. april 2018. Læs her.
5. april 2018 Der bliver indkaldt til generalforsamling for Grundejerforeningen den 30. april 2018, kl 19.30 i Hældagerhallen mødelokalet i kælderen. Læs indkaldelse her og brev om hastighed her.
20. juni 2017 Budget for 2017 og Regnskab for 2016 godkendt på generalforsamlingen 25. april 2017.
2. maj 2017Formandens beretning den 25. april 2017. Læs her.
2. maj 2017Referat fra generalforsamlingen den 25. april 2017. Læs her.
27. marts 2017 Der bliver indkaldt til generalforsamling for Grundejerforeningen den 25. april 2017, kl 19.30 i Hældagerhallen. Sidste frist for indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen: 4/4-2017. Forslag sendes til michaeljnpedersen@gmail.com
5. juni 2016Referart fra generalforsamlingen den 28. april 2016. Læs her.
4. april 2016 Nu er regnskabet underskrevet og revitionspåtegnet. Derudover er der det vedtagne budget for 2016 og bestyrelsens forslag til budget for 2017. Læs det hele her.
28. marts 2016Læs den endelige indkaldelse til generalforsamlingen her.
18. marts 2016 Der bliver indkaldt til generalforsamling for Grundejerforeningen den 28. april 2014, kl 19.30 i Hældagerhallen. folslag sendes til michaeljnpedersen@gmail.com
13. marts 2015 Vedrørende regnskab for 2014, vedtaget budget for 2015, forslag til budget for 2016 og revisorpåtegning for regnskab 2014Læs her.
13. marts 2015 Der bliver indkaldt til generalforsamling for Grundejerforeningen den 27. april 2015, kl 19.30 i Hældagerhallen.Læs indkaldelsen her.
12. marts 2014 Der bliver indkaldt til generalforsamling for Grundejerforeningen den 28. april 2014, kl 19.30 i Hældagerhallen.
10. marts 2013 Der bliver indkaldt til generalforsamling for Grundejerforeningen den 22. april 2013, kl 19.30 i Hældagerhallen.
25. marts 2012 Der bliver indkaldt til generalforsamling for Grundejerforeningen den 30. april 2012, kl 19.30 i Hældagerhallen.
28. marts 2011 I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen bliver der henvist til billeder af foreslået lys og kortbilag. Det første bilag er et kort, som viser placeringen af lysene, Klik her. Det andet bilag viser hvilken type belysning, som der er tale om, Klik her. Det tredje bilag viser et tilbud på lamperne, Klik her.
28. februar 2011 Der bliver indkaldt til generalforsamling for Grundejerforeningen den 11. april kl 19.30 i Hældagerhallen. Den 21. marts 2011 er sidste chance for indsendelse af forslag til behandling. Forslag skal sendes til formanden Michael, Brombærhaven 34. Den 28. marts 2011 vil den endelige indkaldelse med eventuelle forslag være omdelt inklusive revideret regnskab 2010 og budget for 2012.
9. januar 2010 Vi har været i dialog Med Vejle Kommune omkring afhentning af affald.Affaldet skulle blive afhentet som normalt på mandag. Læs kommunikationen her.
28. oktober 2009 Der vil på Hindbærhaven blive udført arbejde med opsætning af chikaner fredag den 30 oktober 2009.
10. september 2009 Der er på Hindbærhaven ved at blive udført kloak arbejde. I den forbindelse ligger vi 2 dokumenter ud på vores hjemmeside.

1. Brev til Kuben.

2. Kloak plan.

30. juli 2009 Vejle Kommune har udsendt svar vedrørende indsigelserne omkring Tirsbæk Bakker, læs her.
29. maj 2009 Referat fra generalforsamlingen den 28. april 2009, læs her.
12. maj 2009 Information om Kloak på Hindbærhaven

Vi er nu i dialog med de forskellige myndgheder og firmaer omkring overtagelse af kloarkerne på Hindbærhaven. Læs dokumenterne her:

Brev til Kuben.

Svar fra Kuben.

Vi opdaterer løbende i forhold til sagens forløb.

12. maj 2009 Information om asfaltbelægning.

Brev fra Strunge og Hartvigsen.

5. maj 2009 KOM OG HJÆLP!

Så er der arbejdsdag igen. Få en hyggelig lørdag på grundejerforeningens arealer. Der vil være forskellige muligheder for aktiviteter. Som sædvanlig afsluttes der med grilpølser, øl og sodavand. Læs mere om arrangementet, som er fastsat til lørdag den 16. maj 2009.

5. maj 2009 UDVIDELSE AF JUELSBJERGVEJ M.M.

Der er en ny udstykning og en udvidelse af Juelsbjergvej på vej. Senest taget op på et borgermøde arrangeret af Vejle Kommune.

Grundejerforeningen har derfor lavet et officielt høringssvar, læs her.

På baggrund af Vejle Kommunes planer har beboere udfærdiget en klage til Naturklgeankenævnet. Denne klage kan læses her.

Til klagen hører følgende bilag:

Bilag 1 - 6.

Bilag 7.

Bilag 8.

8. maj 2008 Vejle Kommune udbetaler 500,- kroner til husstande, som er blevet tvunget til at skifte husnummer. Bilag for udgifterne skal sendes til Vejle Kommune. Kontaktperson er: Mette Spangsberg 76 81 21 23
21. februar 2008 Orientering om byggemodning på Hindbærhaven ved gården, Sofienbjergvej 11
6. februar 2008 Udstykningsplan for Rosas Minde Vej 14- 16.
6. februar 2008 Ansøgning om optagelse i grundejerforeningen for Rosas Minde vej 14 - 16
6. februar 2008 Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2007. Læs indkaldelsen og referatet.
6. februar 2008 Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling den 29. oktober 2007. Læs indkaldelsen og referatet.
1. marts 2007 Der er generalforsamling den 19. april 2007. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 29. marts. 2007.
1. marts 2007 Der er sket en opdatering af siden Generalforsamlinger. Klik her eller på punktet i menuen til venstre.
23. februar 2007 Der vil blive ryddet sne p? vejene ved middagstid i dag.
6. februar 2007 Det traditionelle fastelavnsarrangement bliver ikke afholdt i ?r, da fastelavn ligger i vinterferien.
16. oktober 2006 Vejle kommune forlanger at betonrørene på Hindbærhaven flyttes straks. Læs brevene vedrørende trafikforholdene her.
13. oktober 2006 Vejle kommune forlanger at betonr?rene p? Hindb?rhaven flyttes straks. Der kommer yderligere information her p? siden snarest. Bestyrelsen
8. september 2006 Information om branddam bag ved Hindb?rhaven.
20. august 2006 Brochure fra Dansk Tag Bearbejdning Husk tilmelding. NB! web: www.dtb.nu , tlf. 97 14 12 19
30. juni 2006 Nyt Brev til Vejle Kommune vedrørende trafikdæmpning på Sofienbjergvej og Lokalplan 191.
1. juni 2006 Der er opdatering af siden med bestyrelsen.
1. juni 2006 Brev til Vejle Kommune vedrørende trafikdæmpning på Sofienbjergvej og Lokalplan 191.
1. juni 2006 Grundejerforeningens årlige fest afholdes den 12. august 2006.
1. juni 2006 Finn Conradsen har lavet et regneark, som kan bruges til udregning af forbrug m. m., se det her.
1. juni 2006 Referat af generalforsamlingen den 25. april 2006.
1. juni 2006 Der har v?ret problemer med at opdatere hjemmesiden. Dette skulle v?re l?st nu.
12. april 2006 Orientering vedrørende chikaner, åben dokumentet ved at klikke her.
2. april 2006 Orientering vedrørende generalforsamling, åben dokumentet ved at klikke her.
1. januar 2006 Der bliver ryddet sne p? Hindb?rhaven og Bromb?rhaven den 2. januar om morgenen.
5. september 2005 Bestyrelsen har f?lgende indl?g vedr. sikkerhed for sm? trafikanter set i forhold til Lokalplanforslag 191
5. september 2005 Vi har modtaget f?lgende notat vedr?rende Kirkebakkeskolen og ny skole.
5. september 2005 Grundejerne har modtaget den endelige opg?relse fra Vejle Kommune omkring sagen, som Rafn og s?n k?rte for os. Vi vil her g?re opm?rksom p?, at der skal foreg? en endelig afregning med Rafn og s?n. Bestyrelsen forventer, at Rafn og s?n tager innitiativet.
12. juli 2005 Vi har modtaget f?lgende skrivelse fra Rafn og s?n
23. juni 2005 Lokalplan nord for vores omr?de kan ses p? Vejle Kommunes hjemmeside fra den 6. juli 2005
23. juni 2005 Sommerfest tilmelding kan n?es endnu!!!
23. juni 2005 Der er kommet et nyt festudvalg
11. juni 2005 Arbejdsdag den 18. juni 2005
11. juni 2005 Referat fra generalforsamlingen den 19. april 2005
11. juni 2005 Formandens beretning til generalforsamlingen den 19. april 2005
16. april 2005 Dokument nummer 3 af 3 i forbindelse med ?ndrig af tilk?rselsforhold p? Hindb?rhaven: Kopi af matrikelkort for Hindb?rhaven
16. april 2005 Dokument nummer 2 af 3 i forbindelse med ?ndrig af tilk?rselsforhold p? Hindb?rhaven: Lokalplan nummer 114
16. april 2005 Dokument nummer 1 af 3 i forbindelse med ?ndrig af tilk?rselsforhold p? Hindb?rhaven: Brev vedr. f?rdselsret ad hindb?rhaven
8. april 2005 Indkommet forslag til generalforsamlingen 2005
8. april 2005 Se bestyrelsens forslag til budgettet for 2006
8. april 2005 Indkaldelse til generalforsamlingen 2005
23. marts 2005 F?lles arbejdsdag er sat til den 11. juni 2005
23. marts 2005 Datoen for ?rets generalforsamling er tirsdag den 19. april 2005 kl. 19.30
13. februar 2005 NYHED!! Hele grundejerforeningens vejomr?de bliver ryddet for sne sidst p? eftermiddagen i dag.
11. januar 2005 Dette er det tredje og sidste dokument i samlingen af fartm?linger p? Hindb?rhaven. M?lingen er udskrevet den 18. oktober 2004.
11. januar 2005 Dette er det andet dokument i samlingen af fartm?linger p? Hindb?rhaven. M?lingen er udskrevet den 21. oktober 2004.
11. januar 2005 Dette er det f?rste dokument i samlingen af fartm?linger p? Hindb?rhaven. M?lingen er udskrevet den 8. november 2004.
20. oktober 2004 Nyhedsbrev fra december 2004
20. oktober 2004 Nyhedsbrev fra marts 2004
20. oktober 2004 Nyhedsbrev fra december 2003
20. oktober 2004 Nyhedsbrev fra april 2001
20. oktober 2004 Nyhedsbrev fra januar 2001
20. oktober 2004 Se indkaldelsen til generalforsamlingen 2004
20. oktober 2004 L?s referatet fra generalforsamlingen 2004
20. oktober 2004 L?s referatet fra generalforsamlingen 2003