Foreningens vedtægter ligger i dette PDF dokument.