Den siddende bestyrelse, som blev valgt på generealforsamlingen den 30. april 2018, består af følgende medlemmer:

Formand Michael Jul-Nørup Pedersen (BH 34), michaeljnpedersen@gmail.com, 75 81 46 44
Menigt medlem Kent Gørges (BH 56), ktg@cowi.com
Menigt medlem Knud Erik Hansen (BH 42), m_ke_hansen@profibermail.dk
Menigt medlem Gert Jacobsen (HH 40), gj@gertjacobsen.com
Menigt medlem Leo Kim Andersen (BH 36), lka@sde.dk, 51396626
1. suppleant Niels Søndergaard (HH 30)
2. suppleant Jon Weis-Busch (HH 94)
Revisor Martinsen Statsautoriseret Revisionspartner
Revisor Suppleant Finn Christensen (HH 68)